ATELIER

A_600px

LANDSCAPE ARCHITECTURE
GARDEN
FLORAL DESIGN

VIDNER

V_600px

Atelier Vidner är en kreativ studio som arbetar inom landskapsarkitektur, trädgård och blomsterdesign. 

Vår praktik baseras på olika typer av design- och konsultuppdrag, utredningar och analyser inom offentliga- och urbana miljöer, odlingssammanhang och trädgårdar. Vårt arbete fokuserar på både stor- och småskaliga projekt där vi antingen tar ett helhetsgrepp, eller zoomar in på avgränsade områden eller detaljer. Vi arbetar bl.a. gentemot kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsrättsföreningar och företag. Men tar även fram designlösningar åt privatpersoner.

Dessutom håller vi kurser och kreativa workshops med olika teman, och arrangerar pop-ups med blomsterförsäljning och tillfälliga utställningar. Inom blomsterdesign utför vi installationer, styling- och dekorationsuppdrag.

I vårt arbete fokuserar vi på platsspecifika lösningar där befintliga kvalitéer och värden tillvaratas och inkluderas tidigt i designprocessen. Vi eftersträvar alltid att läsa in människors berättelser om platsen tillsammans med projektets förutsättningar för att sedan leverera innovativa och hållbara lösningar!

Oavsett omfattning av just ert projekt eller om ni vill boka en konsultation, välkommen att kontakta oss!


+46 73—955 00 70